Kontakt

Info centar Megatrend Univerziteta

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 29, +381 (11) 220 30 30;
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
www.megatrend.edu.rs

Kabinet rektora

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Zamenik rektora

Ime i prezime: Djordje Čolović
Telefon: 011 220 3030
Email: kabinetrektora@megatrend.edu.rs

PR Marketing služba za odnose sa javnošću

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Ime i prezime: Nemanja Kadić
Mobilni: +381611820558
E-mail: knemanja@megatrend.edu.rs

Sektor za Medjunarodnu saradnju

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Email: international@megatrend.edu.rs

Šef studentske službe

Radno vreme: 08:30 – 16:30

Ime i prezime: Marijana Zimonjić
Telefon: 011 220 3030
Email: mzimonjic@megatrend.edu.rs

IT sektor

Radno vreme: 08:30 – 16:30

IT admnistrator

Ime i prezime: Ognjen Tomić
E-mail: ognjentomicmegatrend@gmail.com

 

Asistent Web designer-a

Ime i prezime: Jovana Ristić
E-mail: jristic@megatrend.edu.rs

 

Web designer

Ime i prezime: Petar Petrović

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 29, +381(11) 220 30 62
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd / Obilićev venac 12, 11000 Beograd

Fakultet za poslovne studije

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 26; +381 (11) 220 30 29;
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd

Fakultet za kompjuterske nauke

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 62; +381 (11) 220 30 29
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd

Fakultet za umetnost i dizajn

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 64; +381 (11) 220 30 31
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd

Fakultet za kulturu i medije

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 28; +381 (11) 220 30 29;
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd

Pravni fakultet

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 2203031 ; +381 (11) 220 30 29
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

Geoekonomski fakultet

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 62; +381 (11) 220 30 29
univerzitet@megatrend.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

Fakultet za menadžment – Zaječar

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (19) 430 800; +381 (19) 430 801
info@fmz.edu.rs
Park-šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar

Fakultet za poslovne studije – Požarevac

Radno vreme: 08:00 – 16:00

+381 (12) 555-234, 557-123
studentskasluzba@fpspo.edu.rs
ul. Lole Ribara 31, 12000 Požarevac

Fakultet za biofarming – Bačka Topola

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (11) 220 30 29, +381 (11) 220 30 30; +381 (11) 220 30 15
sekretarijat@biofarming.edu.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd

Fakultet za poslovnu ekonomiju – Valjevo

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (14) 293 270; +381 (14) 293 271
infofpe@megatrend.edu.rs
Pop Lukina 26, 14000 Valjevo

Visoka škola za menadžment i biznis – Zaječar

Radno vreme: 08:30 – 16:30

+381 (19) 430 800; +381 (19) 430 801
info@vsmbz.edu.rs
Park-šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar