Na studijama Grafičkog dizajna imaćete priliku da naučite sve, od tradicionalnih vidova dizajna: Grafika knjige, Ilustracija, Ambalaža i Plakat, pa sve do najaktuelnijih: Web Dizajna, Animacije, Animiranog dizajna (Motion Design) i videa kombinovanog sa animacijom, koji predstavljaju sadašnjost i budućnost dizajna. Naučite da crtate, slikate, fotografišete, animirate, montirate video, pravite Web sajtove i još mnogo toga.

Zvanje koje studenti stiču: Diplomirani primenjeni umetnik

Uže stručna znanja koja studenti stiču

 • Grafika knjige
 • Ilustracija
 • Grafičko oblikovanje ambalaže
 • Dizajn plakata
 • Fotografija
 • Web dizajn
 • Animacija
 • Animirani dizajn (Motion Design)
 • Dizajn kombinovanog videa sa animacijom
 • Video montaža

U okviru grupe predmeta iz oblasti likovnih umetnosti, studenti razvijaju kreativnost, likovni senzibilitet i osećaj za prostor i proporcije, te bliže upoznaju načine rada u različitim likovnim tehnikama i mogućnosti njihovog kombinovanja.

U oblasti grupe predmeta iz oblasti istorije i teorije umetnosti, studenti stiču neophodna znanja za dublje razumevanje i kritičko sagledavanje razvoja umetnosti, ali i teorijskih pristupa u promišljanju umetnosti, s posebnim fokusom na savremene interpretativne prakse.

Mogućnosti zaposlenja

 • Studiji za web dizajn
 • Studiji za Motion Graphic Design
 • Studiji za grafički dizajn
 • Studiji za animaciju
 • Studiji za video produkciju i montažu
 • Reklamne agencije
 • TV studiji
 • Agencije za Creative Consulting
 • Odeljenja za Product Management i Graphic Design pri različitim kompanijama
 • Studiji za Computer Games Animation
 • Studiji za dizajn vizuelnih efekata
 • Studiji za produkciju trejlera
 • Poslovi brend menadžera
 • Poslovi kreativnog direktora
 • Freelance