Fakultet ostvaruje uspešnu saradnju sa istaknutim evropskim fakultetima iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Fakultet za umetnost i dizajn potpisnik je ugovora o saradnji i razmeni studenata sa jednim od 20 vodećih univerziteta u Evropi, italijanskim Univerzitetom Politehniko di Milano koji obezbeđuje po dve jednosemestralne stipendije za studente druge, treće ili četvrte godine, za jednosemestralno školovanje u Milanu. U okviru sporazuma, na Fakultetu za umetnost i dizajn svake godine održava se radionica Voterliving, na kojoj studenti Fakulteta imaju priliku da razmene iskustva sa kolegama iz Milana.