Misija Fakulteta za umetnost i dizajn ̶ FUD, Univerziteta Megatrend je ostvarivanje ciljeva visokog obrazovanja u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna u skladu sa standardima i najboljom praksom u ovim oblastima.

Sistem kvaliteta određen je potrebom obezbeđenja najvišeg kvaliteta svih oblika visokog obrazovanja u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Ona se ostvaruje kroz visok kvalitet nastavnih, umetničko ̶ naučnoistraživačkih i razvojnih procesa, kao i svih nenastavnih procesa i aktivnosti koji doprinose poboljšanju efikasnosti studija, stvaranju novih i poboljšavanju postojećih studijskih programa, unapređenju uslova rada, razvoju ljudskih, tehnoloških i svih ostalih resursa usklađenih sa najboljom međunarodnom praksom i uvek okrenutih ka zadovoljenju ciljeva studenata, zaposlenih, akademske zajednice i svih drugih zainteresovanih strana.

Fakultet za umetnost i dizajn – FUD je posvećen kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama društva u celini i Univerziteta Megatrend. Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Fakulteta za umetnost i dizajn.