FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Konkurs za upis studenata na Master akademske studije u školskoj 2016/2017. godini.

Naziv studijskog programa: Master akademske studije iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna.

Akademski naziv: Master akademske studije – Primenjene umetnosti i dizajn.

Obim studija: 60 ESPB. Ukupan broj studenata: 15.

Moduli: Industrijski dizajn, Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Modni dizajn, Scenografija. Akademski naziv: Master primenjeni umetnik.

Obim studija: 60 ESPB.

Za upis na master akademske studije mogu da se prijave kandidati koji imaju završene osnovne studije, u četvorogodišnjem trajanju, sa 240 ESPB bodova na istom ili srodnom fakultetu sa prosečnom ocenom 8 i više.

Prijava kandidata počinje 24. avgusta 2016. i trajaće do 01. oktobra 2016. godine.

Osnovni cilj studijskog master programa Master akademskih studija dizajna, na Fakultetu za umetnost i dizajn je razvoj procesa saznanja, realizacije, kao i razvoj umetničkih veština studenata kroz izradu i odbranu Master rada. Uz pomoć mentora, razvijaju se istraživačke i umetničke sposobnosti kroz predavanja, radionice, studijska putovanja i različite prezentacije radova.

Studijski program je dvosemestralni teorijsko-stručni nastavak osnovnih akademskih studija na istoimenom fakultetu, usmeren ka sticanju neophodnog obrazovanja za dublje i temeljnije razumevanje postulata i savremenih standarda u oblasti dizajna i umetnosti, kao i kreativnih pojava i njihovo menjanje kroz kreativnost, a u skladu sa diktiranjem savremenih tehnoloških ili vizuelnih potraživanja tržišta.

Dokumenta potrebna za upis su: overena fotokopija diplome;izvod iz matične knjige rođenih;uverenje o položenim ispitima;dve fotografije za indeks;ŠV obrazac.

Ove školske godine kandidati koji upišu master akademske studije, imaju popust u iznosu od 20%.

Za sve dodatne informacije:

Kontakt telefoni: 011/ 220 30 23 i 220 30 90; Adresa za upis: Goce Delčeva 8, Beograd.