PRIVREMENA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU


Održavanje prijemnog ispita u septembarskom ispitnom roku je 11,12 i 13.09.2018. godine.

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn, sastoji se od Ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, koji obuhvata sledeće oblasti:

– Crtanje (Ispit obuhvata crtanje cele figure ili portreta prema modelu, na formatu 50x70cm, u tehnici – ugljen, grafitna olovka, suvi pastel i sl. Vreme predviđeno za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena. Kandidati treba da ponesu pribor (ugljen, grafitna olovka ili suvi pastel, gumа za brisanje, selotejp), papir za crtanje obezbeđuje fakultet.

– Slikanje (Ispit obuhvata slikanje mrtve prirode, na formatu 50x70cm, u tehnici tempera, gvaš, akvarel. Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena. Kandidati treba da ponesu pribor i materijal za slikanje (tempera, gvaš, ili akvarel, četkice za slikanje, paleta, ugljen, selotejp, akvarel papir 50x70cm).

– Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti (test je otvoreno-zatvorenog tipa i sastoji se od izbora pitanja iz ponuđenog materijala za pripremu ovog dela ispita). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 10 poena.

– Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše. Ispit obuhvata:

1) Idejni projekat iz uže oblasti za koju se konkuriše (Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.

2) Razgovor sa Komisijom prema modulima, rešavanje zadatka iz uže oblasti, ocena podnete mape radova. Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.

Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše, prema modulima obuhvata:

Modul Grafički dizajn

 • Idejni projekat plakata ili ambalaže.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti grafičkog dizajna.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti grafičkog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Kandidati treba da ponesu flomastere, pribor za crtanje, grafitne olovke, gumu za brisanje.

Modul Industrijski dizajn

 • Idejni projekat iz oblasti dizajna proizvoda ili dizajna vozila.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti industrijskog dizajna.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti industrijskog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, drvene boje, grafitne olovke (tamnije nijanse), gumu za brisanje.

Modul Dizajn enterijera

 • Idejni projekat iz oblasti dizajna enterijera.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: test shvatanja prostora.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti dizajna enterijera, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, drvene boje, grafitne olovke, gumu za brisanje, flomastere.

Modul Modni dizajn

 • Idejni projekat savremenog ženskog ili muškog modela na osnovu kolorističkog predloška.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti dizajna tekstila i odevanja.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti modnog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Kandidati treba da ponesu pribor i materijal za crtanje i slikanje (tempera, gvaš, ili akvarel, četkice za slikanje, paleta, ugljen, grafitne olovke, suvi pastel).

Modul Scenografija

 • Idejni projekat scenskog prostora.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: od ponuđenih elemenata sačiniti novu kompoziciju za scenski prostor.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti scenografije, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, grafitne olovke, gumu za brisanje.

Bliži uslovi upisa utvrđeni su Pravilnikom o upisu studenata na Fakultetu za umetnost i dizajn.

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 8. aprila do 10. jula 2018. godine.

Predaja dokumenata za upis traje od 1. juna do 10. jula 2018. godine.

PRVI ROK: 03 – 05. 07. 2018.

 1. 07. 2018.

10:00 Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti

11:30 Crtanje po modelu

 1. 07. 2018.

11:00 Slikanje mrtve prirode

 1. 07. 2018.

11:00 Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše, prema modulima

DRUGI ROK: 12 – 14. 07. 2018.

 1. 07. 2018.

10:00 Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti

11:30 Crtanje po modelu

 1. 07. 2018.

11:00 Slikanje mrtve prirode

 1. 07. 2018.

11:00 Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše, prema modulima

Održavanje prijemnog ispita u septembarskom ispitnom roku je 11,12 i 13.09.2018. godine.