PRIVREMENA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU


Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn, sastoji se od Ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, koji obuhvata sledeće oblasti:

Crtanje (Ispit obuhvata crtanje cele figure ili portreta prema modelu, na formatu 50x70cm, u tehnici – ugljen, grafitna olovka, suvi pastel i sl. Vreme predviđeno za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena. Kandidati treba da ponesu pribor (ugljen, grafitna olovka ili suvi pastel, gumа za brisanje, selotejp), a papir za crtanje obezbeđuje fakultet.

Slikanje (Ispit obuhvata slikanje mrtve prirode, na formatu 50x70cm, u tehnici tempera, gvaš, akvarel. Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena. Kandidati treba da ponesu pribor i materijal za slikanje (tempera, gvaš, ili akvarel, četkice za slikanje, paleta, ugljen, selotejp, akvarel papir 50x70cm).

Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti (test je otvoreno-zatvorenog tipa i sastoji se od izbora pitanja iz ponuđenog materijala za pripremu ovog dela ispita). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 10 poena.

Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše. Ispit obuhvata:

1) Idejni projekat iz uže oblasti za koju se konkuriše (Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.

2) Razgovor sa Komisijom prema modulima, rešavanje zadatka iz uže oblasti, ocena podnete mape radova. Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.

Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše, prema modulima obuhvata:

Modul Grafički dizajn
– Idejni projekat plakata, ambalaže ili zaštitnog znaka, format papira 25x35cm. Tehnika po izboru. Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, a papir obezbedjuje fakultet.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti grafičkog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Industrijski dizajn
– Idejni projekat iz oblasti dizajna proizvoda ili dizajna vozila, format papira prezentovanog rada 25x35cm. Tehnika po izboru. Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, a papir obezbedjuje fakultet.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o predhodnom radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti industrijskog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Dizajn enterijera
– Idejni projekat iz oblasti dizajna enterijera, format papira 25x35cm. Tehnika po izboru. Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, a papir obezbedjuje fakultet.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti dizajna enterijera, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Modni dizajn
– Idejni projekat savremenog ženskog ili muškog modela na osnovu kolorističkog predloška modnog asesoara, format papira 25x35cm. Tehnika po izboru. Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, a papir obezbedjuje fakultet.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti modnog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Scenografija
– Idejni projekat scenskog prostora, format papira 25x35cm. Tehnika po izboru. Kandidati treba da ponesu pribor za crtanje, a papir obezbedjuje fakultet.
– Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
– Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti scenografije, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Bliži uslovi upisa utvrđeni su Pravilnikom o upisu studenata na Fakultetu za umetnost i dizajn.