IMG_9767

Predmeti: Dizajn enterijera, Enterijer javnih objekata

Zvanje: Vanredni profesor

Reference:
Zorica Savičić, rođena 19. jula 1959. godine. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Vanredni profesor na FUD-u, odsek za dizajn enterijera. Bavi se istraživanjima u oblasti arhitekture kroz praktični i teoretski rad. Predavala na Katedri za projektovanje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Odseku za Arhitekturu Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na studijskoj grupi za Scenski dizajn Interdisciplinarnih magistarskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu…

Pročitaj više…