IMG_9814

Predmeti: Istorija umetnosti, Poetika umetnosti 20. veka

Zvanje: Docent

Reference:
Dragan Tasić, rođen je 1968. godine u Beogradu. Istoriju umetnosti diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirao, a potom i doktorirao. U Biblioteci grada Beograda radio je na organizovanju, vođenju i uređivanju kulturno-informativnih programa U dnevnom listu Politika objavljivao je članke o modernoj i savremenoj umetnosti. Učestvovao je u naučnoistraživačkom projektu Filozofskog fakulteta ,,Umetnost od srednjeg veka do danas: Poljska i Jugoslavija” …

Pročitaj više…