Kolokvijum 1 iz Engleskog jezika 2 bice odrzan u utorak 31. 3. u terminu nastave sa pocetkom od 11.15. Na kolokvijumu ce se testirati gradivo, gramatika i vokabular, iz 7,8 i 9 Units.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: