FUD | predmet 3D-2 Predmetni nastavnik: van.prof.Uroš Fišić Vreme održavanja po rasporedu: petkom od 9:00 do 11:00 Komunikacioni softver: Skype Skype name nastavnika: uros.fisic Potreban softver za predmet: AutoCad, 3DStudioMax+Vray Vežbe se ocenjuju i poeni sa vežbi se sabiraju sa poenima ostvarenim ispitom (max 30 poena vežbe + max 70 poena ispit) FUD | predmet…

Uputstvo: Poštovani studenti za sve informacije u vezi predmeta OAS – DIZAJN NAMEŠTAJA ZA 2, 3 i 4. godinu, MAS – DIZAJN REZIDENCIJALNIH OBJEKATA Molim vas da za koristite sledeće vidove OnLine komunikacije 1. WhatsApp – koristiti postojeće grupe koje smo do sada koristili za predmet dizajn nameštaja. 2. E-mail profesora : ajtoskizoran@gmail.com 3. U toku…

PREDMET /  Grafika knjige, izdavaštvo i ilustracija 2   PROFESOR / FIlip Popović KONTAKT / fabrikkor@gmail.com Detaljnije informacije u vezi nastave poslate na mejl adrese. ZADATAK 1 (privođenje kraju) / Serija rešenja korica/naslovnice magazina. Format: Proizvoljan, u okviru proporcija formata A4, bez ekstremnih odstupanja (kvadrat etc)    Tema: Slobodna, može se preneti na sledeći zadatak / sama izrada magazina….

PREDMET / Grafika knjige, izdavaštvo i ilustracija 1   PROFESOR / FIlip Popović KONTAKT / fabrikkor@gmail.com Detaljnije informacije u vezi nastave poslate na mejl adrese.   ZADATAK 1 (privođenje kraju) / Tipografsko rešenje korica/naslovnice publikacije. Format: Proizvoljan, u okviru proporcija formata B6 Tema: Ilustracija teme/naziva publikacije (postojeće publikacije ili lične teme) kroz elemente tipografije, bez upotrebe ostalih grafičkih elemata i…

PREDMET /  Poster 1   PROFESOR / FIlip Popović KONTAKT / fabrikkor@gmail.com Detaljnije informacije u vezi nastave poslate na mejl adrese. ZADATAK 1 (privođenje kraju) / Muzički poster Format: B2 50x70cm ili B1 70x100cm    Tema: Odabrati postojeću grupu, bend, orkestar, izvođača etc. ili sam tip muzike u obliku festivala/koncerta i vizuelnim elementima, bojama i kompozicijom preneti duh…

Uputstvo za rad Predmet – GRAFIKA druga godina, 4. semestar professor – Branislav Fotić fotbra@gmail.com Zadatak Radi se vektorska digitalna grafika, u programu Adobe Illustrator. Format papira je 330 x 475 mm a format likovnog dela toliki da margine budu najmanje 20 mm sa svih strana. Prvi rad je slobodan po izboru kolorita, tema je…

Mole se svi studenti da hitno kontaktiraju predmetne nastavnike radi preuzimanja uputstava i materijala za svaki predmet, tokom trajanja režima vanrednog stanja. Uputstva za svaki predmet, tokom režima vanrednog stanja, će se nalaziti u Oglasnoj tabli, na sajtu. Mole se nastavnici da koriste termine rada sa studentima preko elektronskih medija, po važećem rasporedu nastave u…

Svaki student je u obavezi da u ovom semestru napravi slikrski/umetnički rad po svom izboru formata i tehnike. Preporučujem akrilne ili uljane boje, kao i upotrebu različitih materijala koji se mogu drvofiksom fiksirati za podlogu i zatim slikarski tretirati. Kompozicija po izboru, poželjno da je iz domena realnosti, apstraktna i slična dela možete realizovati i…

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: