Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu najduže  do kraja skolske 2018/2019 godine do 30.09.2019.god. Ukoliko studenti ne diplomiraju do navedenog roka nastavljaju započete studije po novom studijskom programu, a na osnovu molbe koju dostave Studentskoj službi sa Uverenjem o…

školska 2018/2019   Apsolventski oktobarski ispitni rok počinje 22.10.2018. godine i traje do 04.11.2018. godine. Prijava ispita  vršiće se od 16.10.2018. do 04.11.2018. godine –    Cena prijave ispita za apsolvente iznosi 1.700 dinara. –    Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi 2.000 dinara. Napomena : Upis ili obnova apsolventskog staža za studente koji nisu regulisali status za…

Izvor: https://merlinka.com/konkurs-za-plakat-2018/ Deseti Međunarodni festival queer filma „Merlinka“ održaće se od 6. do 12. decembra 2018. godine u Domu omladine Beograda i Dvorani Kulturnog centra Beograda. Pozivaju se dizajneri i oni koji to žele da budu da učestvuju u izradi plakata za deveti Međunarodni festival queer filma „Merlinka“ koji šalje poruku o toleranciji, prihvatanju i LGBT…

Prijava ispita za OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK, za studente master, specijalističkih  i doktorskih studija  vršiće se od 02.10.2018. do 11.10.2018. godine. Oktobarski 2 ispitni rok počinje 05.10.2018.godine i traje do 11.10.2018. godine.

za studente osnovnih studija – školska 2017/2018 – Zbog zahteva velikog broja studenata koji nisu uspeli da steknu uslov za upis naredne godine studija (37 ESPB) u dosadašnjim ispitnim rokovima, kao i za studente koji žele da diplomiraju u školskoj 2017/18. dozvoljava se vanredni ispitni rok koji počinje 05.10.2018. godine i traje do 11.10.2018. godine….

Svi studenti koji upisuju apsolventski staž u obavezi su da pre upisa, kontaktiraju Studentsku službu radi detaljnijeg obaveštenja o upisu i uplati apsolventskog staža.

Obaveštavamo studente koji su prijavili završni rad do 30.09.2018. ,da je krajnji rok za odbranu završnog rada, za ovu školsku godinu, ponedeljak 15.10.2018.g.,bez obaveze upisa apsolventskog staža. Ukoliko student do tog roka ne odbrani završni rad, onda je u obavezi da upiše apsolventski staž, odnosno produži status aktivnog studenta, i da tek tada pristupi odbrani…

1. oktobar je prvi radni dan zimskog semestra na Fakuletu za umetnost i dizajn na Osnovnim akademskim studijama, po Rasporedu časova za zimski semestar 2018-19. 8. oktobar je prvi radni dan zimskog semestra na Fakuletu za umetnost i dizajn na Master akademskim studijama,  po Rasporedu časova za zimski semestar 2018-19.

Upis ili obnova apsolventskog staža za period od  01.oktobra 2018. godine vršiće se 26., 27. i 28. septembra 2018. godine. Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na sledeći način: u visini 1/2 godišnje školarine, što iznosi 1750 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS za period od 1. oktobra…

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: