Predmete Digitalni koncepti grafičkog dizajna i Osnove fotografije držaće prof Vesna Mićović utorkom od 16:00.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: