Upis ili obnova apsolventskog staža za period od 01.04.2016.godine do 30.09.2016.godine,

vršiće se 28. i 29. marta . 2016.godine.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na

jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 875-€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za

devize NBS na period od 01. aprila 2016. godine do 30. septembra 2016. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova na period od 01. aprila 2016. godine do 30.

septembra 2016. godine, pri čemu vrednost boda iznosi 1/120 cene školarine za tekuću

školsku godinu. Iznos ESPB boda za školsku 2015/16. godinu iznosi 29 € u dinarskoj

protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: