JAVNI POZIV
za predloge za Prateći program 38. Salona arhitekture
(29. mart – 30. april 2016)

Savet salona arhitekture u skladu sa tematizacijom 38. Salona arhitekture objavljuje javni poziv za predloge za prateći programa Salona pod nazivom „Otvoreno Za“.

Namera Saveta je da proširi i upotpuni prateći program Salona i na taj način otvori mogućnost za obuhvatnije sagledavanje onoga šta se dešava na polju afirmacije arhitekture. U skladu sa temom Pratećeg programa, Savet se obraća svima koji imaju šta da kažu i svima koji rade zalažući se Za vrednosti koje poseduju snagu afirmativne kritike aktuelnog stanja stvari u svetu arhitekture.

Pravo učešća imaju svi akteri arhitektonske scene.

Predlagači mogu dostaviti predloge za prateći program kao što su: tematska panel diskusija, tematski seminar, tematsko predavanje, tematska radionica i slične adekvatne formate za prezentaciju afirmativnih ideja, mišljenja i delovanja. Predlog mora biti adekvatno prilagođen prostornim mogućnostima galerije MPU. Za realizaciju programa MPU će omogućiti video i audio tehničku podršku.

Rok za dostavu predloga za prateći program je do 31. marta 2016.

Predlozi se dostavljaju u elektronskom formatu na E-mail adresu: salonarh@mpu.rs

Sadržaj predloga
Naslov predloga:
Format prezentacije:
Opis predloga (do 500 reči):
Autor(i) predloga:
Učesnici (ukoliko su predviđeni):
Tehnički i prostorni zahtevi za realizaciju programa:
Predlog datuma i vremena za održavanje:
Dužina trajanja programa:
Grafički prilog (jedna fotografija) ukoliko je potreban, kao i link za video sadržaj:

Savet će od pristiglih predloga za realizaciju u okviru pratećeg programa Salona izabrati najviše 5 (pet) predloga. Izabrani predlozi biće publikovani u okviru kataloga Salona.

Savet neće razmatrati predloge koji nisu u skladu sa tematizacijom pratećeg programa. Savet neće razmatrati predloge koji imaju za cilj reprezentaciju.

Savet zadržava pravo da u naknadnom dogovoru sa izabranim učesnicima detaljnije dogovori i utvrdi termin, vreme kao i način realizacije izabranih predloga.

Savet Salona arhitekture

oglas

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: