Fakultet za umetnost i dizajn
Povoljnosti za plaćanje školarine za školsku 2016/2017 godinu
Obaveštavaju se studenti univerziteta Džon Nezbit da je Savet univerziteta doneo odluku da se sudentima odobravaju pogodnosti pri plaćanju školarine.
Studenti koji u JULU mesecu izvrše uplatu školarine za školsku 2016/2017 godinu ostvaruju popust od 20% od cene školarine . 

Studenti II, III i IV godine studija koji žele da iskoriste ove pogodnosti mogu izvršiti uplatu samo za sledeća tri iznosa:

– 2800 evra (umesto 3500 evra) za celu školarinu,
– 1400 evra (umesto 1750 evra) za školarinu zimskog semestra i
– 600 evra (umesto 750 evra) za školarinu zimskog semestra koja se plaća u 5 rata (student je u obavezi da plati još 4 rate po 250 evra za izmirenje zimskog semestra po utvrđenoj dinamici)

Studenti I (prve) godine studija koji žele da iskoriste ove pogodnosti mogu izvršiti uplatu samo za sledeća tri iznosa:

– 2000 evra (umesto 2500 evra) za celu školarinu,
– 1000 evra (umesto 1250 evra) za školarinu zimskog semestra i
– 200 evra (umesto 250 evra) za školarinu zimskog semestra koja se plaća u 5 rata (student je u obavezi da plati još 4 rate po 250 evra za izmirenje zimskog semestra po utvrđenoj dinamici).

Uplata se vrši po prodajnom kursu NBS za devize, na dan uplate.
Skrećemo pažnju studentima da se ovaj popust primenjuje samo za uplate izvršene u JULU mesecu , odnosno od 01.07.2016. – 31.07.2016. godine.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: