Сви студенти четврте године основних академских студија у обавези су да почетком летењег семестра текуће школске године пријаве завршни рад. О теми завршног рада студенти се договарају са изабраним ментором.

Детаљне информације о начину пријаве и одбрани завршног рада на студијама првог степена, студенти/ студенткиње могу наћи у документу Поступак вођења завршног рада на студијама првог степена, који се може преузети са сајта Универзитета/ О Универзитету/ Систем квалитета.

Листа ментора за израду завршних радова на ОАС


Модул Графички дизајн

 • Проф. мр Бранислав Фотић
 • Доц. Вукан Ћирић
 • Доц. Моника Ланг

Модул Индустријски дизајн

 • Проф. Милан Јовановић
 • Доц. Марко Цветковић


Модул Текстил и одевање

 • Проф. Соња Крстић
 • Проф. др ум. Вера Марковић
 • Проф. Снежана Пешић Рајић


Модул Дизајн ентеријера

 • Проф. др Јелена Ивановић Војводић
 • Проф. Зорица Савичић
 • Проф. Зоран Ајтоски

Модул Сценографија

 • Проф. Стеван Алексић

Preuzmite PDF

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: