Apsolventski oktobarski ispitni rok počinje 24.10.2016. godine i traje do 06.11.2016. godine.

Prijava ispita, vršiće se 17. i 18. oktobra 2016.godine.

–    Cena prijave ispita za apsolvente iznosi 1.700 dinara.
–    Cena prijave diferencijalnog ispita iznosi 2.000 dinara.

Napomena :

Upis ili obnova apsolventskog staža za studente koji nisu regulisali status za školsku 2016/2017 vršiće se 17. i 18. oktobra 2016. god. od 09-16 časova.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 875 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS za period od 1. oktobra 2016. do 31. marta 2017. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova za period od 01. oktobra 2016. do 30. septembra 2017. godine, pri čemu vrednost boda iznosi 1/120 cene školarine za tekuću školsku godinu. Iznos ESPB boda za školsku 2016/17. godinu iznosi 29 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: