U središtu mnoštva i jednoličnosti naši studenti izdvajaju se svojim idejama, relacijama i realizacijom. Njihov rad otvara mogućnost za čitav dijapazon oglednih istraživanja na polju čistote likovnosti, buntovnog eksperimenta koncepta minimalizma, ali i agresivnog etosa.

Fokusirani na lično, intimno, prisno, toplo i čuvstveno svojim projektima formiraju vizuelni korpus idejnih težnji u koji smeštaju istraživanja na polju dizajna proizvoda i vozila. Suptilnom sugestijom oblika, diskretno naglašavaju materiju i fakturu, kao i različitost u svim svetovima i na svim nivoima.

Posmatrajući dublji smisao prikazanog otkrivamo radoznalost duha, poznavanje književnosti, filma, filozofije, elektronskih uređaja, sportske opreme, mašina i alata, dizajn satova i nakita, nautički dizajn, uranjajući i u imaginarno, ali sa oprezom i razboritošću. Radoznalo i neustrašivo tragaju za sopstvenim jedinstvenim izrazom, ponekada disciplinujući maštu. Tako zasnivaju svoj rad na ”unutrašnjoj geometriji”, prožimanju imaginacije i razuma i uspevaju da održe saglasje i meru.

Čas izrazito trezvena, a čas smelo intuitivna, odnosno meditativna, njihova misao po svojoj strukturi uspeva da postigne obuhvatnost i raznolikost.
Među mnogim vrlinama koje krase ove radove prednjači briga i težnja ka lepoti. Svi delovi su jednako bitni. Početna ideja, razrada kroz skice i crteže, odabir materijala, kao i izlaganje u prostoru, uzajamno su povezani i orkestrirani. Svaki deo je obrađen kao samostalna deonica, a posmatrani kao celina, svako delo odaje policentričnost.

Nedvosmisleno i bez uzmaka, oni su na tragu čuvenog Gogenovog pitanja: ”Ko smo? Odakle dolazimo? Kuda idemo?”

Bila je izuzetna čast i zadovoljstvo raditi na realizaciji ove izložbe sa Profesorima Milanom Jovanovićem, Markom Cvetkovićem, asistentom Njegošem Lakićem i studentima koji već sada, svojim radom mogu stati rame uz rame sa velikim priznatim imenima sveta industrijskog dizajna.

Jelena Đorđević
Asistent i kustos

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: