Upis ili obnova apsolventskog staža za period od 01.04.2017.godine do 30.09.2017.godine, vršiće se 27. i 28. marta . 2017. godine.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 875.-€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS na period od 01. 04. 2017. godine do 30.09.2017. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova na period od 01. 04. 2017. godine do 30.09. 2017. godine, pri čemu vrednost boda iznosi 1/120 cene školarine za tekuću školsku godinu. Iznos ESPB boda za školsku 2016/17. godinu iznosi 29 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

 

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: