Odlukom Univerziteta promenjeni su žiro-računi zaključno sa 01.07.2017. godine.
Molimo Vas da ubuduće sve uplate vršite na nove žiro-račune koje možete dobiti na šalteru studentske sluzbe, info –službe kao i na sajtu Univerziteta.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: