Upis ili obnova apsolventskog staža za period od 01.oktobra 2017. godine vršiće se od 25. do 29. septembra 2017. godine.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 875 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS za period od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova za period od 01. oktobra 2017. do 30. septembra 2018. godine, iznos ESPB boda za školsku 2017/18. godinu iznosi 29€ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

Uplata se vrši na sledeći žiro-račun:

 

Fakultet za umetnost i dizajn – 105-37030-04

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: