Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija forme biće održan u petak, 01.06.2018. godine s početkom u 9:30 sati u zgradi Megatrend univerziteta u Bulevaru maršala Tolbuhina 8, sala A3.
Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju odgovor na postavljeno pitanje (daju pregled sadržaja predviđenog teksta).

Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Tekstovi za pripremu II kolokvijuma:

Вуксановић, Дивна. Уметност дефинисана медијима, медији дефинисани уметношћу. У Криза уметности и нове уметничке праксе, Ива Драшкић Вићановић, Небојша Грубор, Уна Поповић, Марко Новаковић (ур.), 137-144. Криза уметности и нове уметничке праксе, 2013, Београд. Београд: Естетичко друштво Србије, 2014.

Ћаловић, Драган. Анализа основних формално-поетских начела уметности нових медија. У Криза уметности и нове уметничке праксе, Ива Драшкић Вићановић, Небојша Грубор, Уна Поповић, Марко Новаковић (ур.), 145-162. Криза уметности и нове уметничке праксе, 2013, Београд. Београд: Естетичко друштво Србије, 2014.

Tekstovi se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Teorija forme. Tekst 1 za II kolokvijum
Teorija forme. Tekst 2 za II kolokvijum

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: