Nastavljajući praksu širenja međuinstitucionalne saradnje, Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend u Beogradu potpisao je protokol o saradnji sa Pravno-poslovnom školom u Nišu. Protokol su u ime dveju institucija potpisali prof. dr Dragan Ćalović,v.d. dekana Fakulteta za umetnost i dizajn i gospodin Milorad Gavrilović, dekan Pravno-poslovne škole u Nišu, 18.06.2018. godine. Ovim protokolom dogovorena je buduća saradnja na unapređenju obrazovnog rada, te zajedničkom promovisanju umetnosti i nauke.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: