UNIVERZITET MEGATREND U BEOGRADU

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

RASPISUJE

  

KONKURS

  

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

U DODATNOM PRVOM UPISNOM ROKU

 

Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend u Beogradu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2018/2019. godine 60 studenata, na modulima:

Grafički dizajn

Industrijski dizajn

Dizajn enterijera

Modni dizajn

Scenografija

Svi moduli i studijski programi Fakulteta za umetnost i dizajn akreditovani su kod nadležnog ministarstva Republike Srbije.

Osnovne akademske studije nose 240 ESPB bodova i ostvaruju se u trajanju od četiri godine/ osam semestara. Po završetku osnovnih akademskih studija studenti stiču naziv diplomirani primenjeni umetnik.

Pravo da konkurišu na prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji nemaju završeno srednjoškolsko obrazovanje polažu dopunski ispit iz predmeta Srpski jezik i književnost i Istorija.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu Prijemni ispit i podnose mapu radova.

Tema mape za upis u prvu godinu školske 2018/2019. godine je GRAD.

  

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn, sastoji se od Ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, koji obuhvata sledeće oblasti:

 • Crtanje (Ispit obuhvata crtanje figure prema modelu, na formatu 70x50cm, u tehnici ugljen, grafitna olovka, suvi pastel i sl. Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena.
 • Slikanje (Ispit obuhvata slikanje mrtve prirode, na formatu 70x50cm, u tehnici tempera, gvaš, akvarel. Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 15 poena.
 • Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti (test je otvoreno-zatvorenog tipa i sastoji se od izbora pitanja iz ponuđenog materijala za pripremu ovog dela ispita). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 10 poena.
 • Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše. Ispit obuhvata:
 • Idejni projekat iz uže oblasti za koju se konkuriše (Vreme za rad je četiri sata). Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.
 • Razgovor sa Komisijom prema modulima, rešavanje zadatka iz uže oblasti, ocena podnete mape radova. Na ovom delu ispita može se ostvariti najviše 20 poena.

Ispit sklonosti i sposobnosti iz uže struke za koju se konkuriše, prema modulima obuhvata:

Modul Grafički dizajn

 • Idejni projekat plakata ili ambalaže. Tehnika po izboru.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti grafičkog dizajna.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti grafičkog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Industrijski dizajn

 • Idejni projekat iz oblasti dizajna proizvoda ili dizajna vozila. Tehnika po izboru.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti industrijskog dizajna.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti industrijskog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Dizajn enterijera

 • Idejni projekat iz oblasti dizajna enterijera. Tehnika po izboru.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: test shvatanja prostora.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti dizajna enterijera, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Modni dizajn

 • Idejni projekat savremenog ženskog ili muškog modela na osnovu kolorističkog predloška. Tehnika po izboru.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: idejno rešenje u oblasti dizajna tekstila I odevanja.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti modnog dizajna, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Modul Scenografija

 • Idejni projekat scenskog prostora. Tehnika po izboru.
 • Razgovor sa komisijom. Rešavanje zadatka: od ponuđenih elemenata sačiniti novu kompoziciju za scenski prostor.
 • Razgovor sa komisijom. Razgovor o radu i podnetoj mapi.
 • Ocena podnete mape od deset radova iz oblasti scenografije, na formatu 50x70cm, tehnika po izboru.

Bliži uslovi upisa utvrđeni su Pravilnikom o upisu studenata na Fakultetu za umetnost i dizajn.

Godišnja školarina na Fakultetu za umetnost i dizajn iznosi 2500 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, i može se platiti u celosti ili na rate – u 3 ili 10 mesečnih rata.

Bliže informacije o prijemnom ispitu i uslovima upisa mogu se dobiti u studentskoj službi fakulteta – Fakultet za umetnost i dizajn, ul. Jurija Gagarina 36D, Novi Beograd, ili na telefone: 011 260 18 69, 011 260 34 61, 064 574 87 64 (radnim danom od 9:00 do 16:00), imejl: infofud2018@gmail.com

PRIJAVLJIVANJE I VAŽNI DATUMI

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za umetnost i dizajn može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje nema završeno srednje obrazovanje, pod uslovom da položi određene diferencijalne ispite iz predmeta Srpski jezik i Istorija, iz programa četvorogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Važni datumi

Prijavljivanje kandidata: 10.07 – 16.07.2018.

Polaganje diferencijalnog ispita: 16.07.2018. u 11:00 sati

Prijemni ispit: I dan, 17.07.2018. u 11:00 sati

u 12:00 sati

– Test iz istorije umetnosti, opšte kulture i informisanosti

– Provera sklonosti – Crtanje

II dan, 18.07.2018. u 11 sati – Provera sklonosti – Slikanje
III dan, 19.07.2018. u 11:00 sati – Provera sklonosti po modulima i ocena mape radova

Privremena rang lista: 19.07.2018.

Konačna rang lista: 20.07.2018.

Upis kandidata: 20.07.2018, od 9:00 do 16:00 sati.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu veću fakultetna, u roku od tri dana od objavljivanja Privremene rang-liste. Veće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rešava predmet po žalbi. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će umesto njega upisati sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 1. diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
 2. svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
 3. elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

1) 2 fotografije za indeks;

2) indeks

3) 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Univerzitet;

4) potvrdu o položenom prijemnom ispitu

5) dokaz o uplati školarine.

Preuzmite kao Word dokument

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: