УНИВЕРЗИТЕТ „МЕГАТРЕНД“

ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

КОМИСИЈА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/ 2019 ГОДИНУ

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

УСПЕХ

РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МАТИЧНИ БРОЈ ОПШТИ БОДОВИ СА ПРИЈЕМНОГ УКУПНО
1 СТУПАР ( ПРЕДРАГ ) МИЛИЦА 1905000766026 18.58 76.50 95.08
2 ПУШЕЉИЋ ( РАДОМИР ) ТЕОДОРА 2407999787827 18.08 72.00 90.08
3 МИХАИЛОВИЋ ( МИЛАН ) БОЈАНА 1308999777013 18.81 71.00 89.81
4 ОБУЋИНА ( РАДОСАВ ) МАРИЈА 0610999787811 17.58 72.00 89.58
5 ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ( МИЛОРАД ) ВУК 2506999710067 13.94 68.00 81.94
6 ПАВЛОВИЋ ( ЖЕЉКО ) ДУЊА 0603999715156 17.81 62.00 79.81
7 БУЈЛА ( СИНИША ) БОЈАНА 1502000895007 16.24 62.50 78.74
8 ПОНОРАЦ ( ГАВРО ) НИКОЛИНА 1612999865002 13.74 65.00 78.74
9 БАБИЋ ( ЈОВО ) АЛКЕКСА 3004999934990 14.20 64.00 78.20
10 ДРАГАНИЋ ( ДРАГОМИР ) ЈОВАНА 1501999715160 9.90 59.00 68.90
НОСТРИФИКАЦИЈА
1 МАРИЧИЋ ( АЦО ) ДРАГАН 1902000220504 12.16 62.00 74.16

Н А П О М Е Н А:

Кандидати имају право подношења приговора на Привремену ранг листу у року од 24 часа од објављивања ранг

листе. Приговор се подноси писмено Студентској служби. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од

подношења приговора. Након тога се објављује Коначна ранг листа на коју кандидат нема право приговора.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: