Poštovane kolege,
zbog velikog broja zahteva studenata, Senat univerziteta je doneo odluku da se popust na celokupnu školarinu produžava do 6. avgusta 2018. godine.

  • na sve uplate celokupne školarine za I, II, III i IV godinu studija koje se izvrše do 6.avgusta, odobravamo popust od 20 odsto;
  • posle 6. avgusta popust neće važiti i studenti su dužni da uplate upisninu od 500 evra (u dinarskoj protivvrednosti), a ostatak u 10 mesečnih rata.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: