Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija forme, biće održan u petak, 24.05.2019. godine sa početkom u 9:30 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem.

Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Tekstovi obuhvaćeni drugim kolokvijumom:
– Lefevrova misao u savremenoj urbanoj sociologiji
– Mesta i nemesta u savremenim konceptualizacijama prostora

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: