Najljubaznije Vas molimo da podnesete dokumenta za Prijemni ispit u školsku
2019/20 u Maršala Tolbuhina 8 (zgradu Univerziteta), na šalter Fakulteta za
umetnost i dizajn ili u kancelariju 28 do 1. jula 2019, jer se Prijemni
ispit održava u zgradi univerziteta od 2-4. jula, po rasporedu.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: