Odlukom rektora prof. dr Miće Jovanovića od 7. novembra 2019. godine ukida se mogućnost polaganja ispita putem kolokvijuma. Kolokvijumi će služiti isključivo za periodičnu proveru znanja studenata.

Za bodovanje ispita koristiće se prisustvo studenata na nastavi, o čemu će svaki nastavnik, asistent i saradnik u nastavi posebno voditi računa.

Tri nedolaska studenata na predavanja imaće kao posledicu nemogućnost izlaska na ispit.

Određeni broj ispita koji su predviđeni za polaganje i pismeno i usmeno i dalje će se polagati na taj način.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: