Predmet: Uvod u slikanje sa slikarskom tehnologijom
Godina: 2. OAS
Semestar: 4.
Profesor: vanr. prof. Ana Cerovic
Nastava ce se sastojati iz prakticnog i teorijskog dela. Semestar nastavljamo u cetvrtak 19. marta kada ce studentima biti poslato na e-mail uputstvo za slikarski rad upotpunjeno teorijskim i slikovnim primerima.
Studenti ce biti u obavezi da redovno saradjuju sa predmetnim profesorom putem e-maila (slati radove na korekturu cetvrtkom u terminu nastave).
Neophodan je kontinuitet u radu i komunikacija sa profesorom.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: