Nastava na svim godinama osnpvnih akademskih studija poćinje 21. septembra po Rasporedu časova za zimski semestrar

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: