Obaveštavamo studente Dizajna enterijera da će prof Andrej Žilić držati
nastavu na predmetima prof Zorana Ajtoskog (Dizajn nameštaja…), molimo
studente da se prof Žiliću obrate mejlom.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: