Svi studenti četvrte godine osnovnih akademskih studija u obavezi su da početkom letenjeg semestra tekuće školske godine prijave završni rad. O temi završnog rada studenti se dogovaraju sa izabranim mentorom.

Detaljne informacije o načinu prijave i odbrane završnog rada na studijama prvog stepena, studenti/ studentkinje mogu naći u dokumentu Postupak vođenja završnog rada na studijama prvog stepena, koji se može preuzeti sa sajta Megatrend univerziteta (odeljak: O univerzitetu / Sistem kvaliteta/ Izrada završnih radova na studijama I, II i III stepena/ Postupak vođenja završnog rada na studijama prvog stepena).

Lista mentora za izradu završnih radova na OAS

Modul Grafički dizajn

– Doc. Vukan Ćirić

Modul Industrijski dizajn

– Prof. Milan Jovanović

Modul Tekstil i odevanje

– Prof. Sonja Krstić

Modul Dizajn enterijera

– Prof. Zorica Savičić
– Prof. Zoran Ajtoski

Modul Scenografija

– Prof. Aleksandar Denić

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: