ФАКУЛТЕТ

ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Број:

033/15

   

Датум:

23.01.2015.

   

БЕОГРАД

   
           

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ:

ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

   

(навести: дипломске академске   или специјалистичке студије)

         

Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидатаЈЕЛЕНЕ БОКИЋ

 

под називом

ДИЗАЈН QUICK PACK КАМПЕРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА МОТОРЦИКЛЕ

         

дати су на увид јавности у року од 7 дана у Библиотеци Мегатренд универзитета

 
   

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 8, НОВИ БЕОГРАД

   

                                     (адреса Факултета)

 
         

сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова.

         
         
   

Секретаријат Факултета

 

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: