Studenti koji su upisali prvu i treću godinu na Džon Nezbit Univezitetu, školske 2015/2016. godine u obavezi su da izvrše sistematski pregled („Službeni glasnik RS“ broj 12/2016) u zdravstvenoj ambulanti u Studentskom gradu, Prvi blok, F krilo, Ulica Tošin Bunar 147.

Student je obavezan da ponese
– INDEKS
– OVERENU ZDRAVSTVENU KNjIŽICU

Pregledi će se obaviti radnim danima u periodu od 28.06.2016. godine u četiri grupe. Studenti koji pripadaju I grupi, dokumenta predaju od 07:30 do 08:00č (15 studenata), studenti koji pripadaju II grupi dokumenta predaju od 10:30 do 11:00č (15 studenata), studenti koji pripadaju III grupi, dokumenta predaju od 14:00 do 14:30č (15 studenata) i studenti koji pripadaju IV grupi dokumenta predaju od 17:00 do 17:30č (15 studenata).

Utorak 28.06.2016.
I grupa – od broja indeksa – 001 – 015
II grupa – od broja indeksa – 016– 030
III grupa – od broja indeksa – 031 – 045
IV grupa – od broja indeksa – 046 – 060

Sistematski pregled je obavezan za sve studente. Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematski pregled.
Da bi upisali narednu godinu, studenti moraju imati u indeksu pečat sa sistematskog pregleda.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: