Upis ili obnova apsolventskog staža za period od 01.oktobra 2016. godine vršiće se 26.do 30. septembra 2016. godine.

Student produžava status aktivnog studenta („apsolventski staž“) uplatom naknade na jedan od sledeća dva načina:

1. u visini ¼ školarine, što iznosi 875 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS za period od 1. oktobra 2016. do 31. marta 2017. godine,

ili

2. u vrednosti prenetih ESPB bodova za period od 01. oktobra 2016. do 30. septembra 2017. godine, pri čemu vrednost boda iznosi 1/120 cene školarine za tekuću školsku godinu. Iznos ESPB boda za školsku 2016/17. godinu iznosi 29 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: