UPIS VIŠIH GODINA za studente koji su ispunili uslov, odnosno ostvarili 37 ESPB u prethodnoj godini studija, počinje 26. septembra i traje do 30. septembra 2016. godine. Upis se obavlјa u Studentskoj službi od 9 do 16 časova svakog radnog dana, a utorkom od 9 do 18 časova. Za upis godine neophodno je poneti indeks i dokaz o uplati školarine.

 

Način plaćanja:

 1. Jednokratno – 3500 evra u visini dinarske protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate.
 1. Uplata jednog semestra – 1750 evra u visini dinarske protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate.
 1. Uplata u ratama uplatom na žiro-račun – primer jednog semestra:
 • prva rata u iznosu 750 evra po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate (prilikom upisa godine),
 • druga rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.10.2016,
 • treća rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.11.2016,
 • četvrta rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.12.2016,
 • peta rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.01.2017,
 • šesta rata u iznosu 750 evra po prodajnom kursu za devize NBS na dan uplate (prilikom upisa letnjeg semestra),
 • sedma rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.03.2017,
 • osma rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.04.2017,
 • deveta rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.05.2017,
 • deseta rata u iznosu 250 evra po prodajnom kursu za devize NBS 20.06.2017.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: