Jovanka Stanojević u akriliku i suvom pastelu, na platnu mega portretu „Prijatelj,“ drži se tradicionalne slike ali na inovativan način, koristeći semenke! Njen realizam, Eliota s pravom podseća na američki hiperrealizam Čaka Kloza. „Slika je ovde simbol fundamentalne izolacije, istraživanje mikrokosmosa tela, ranjivosti suočavanja sa strahovima, večita igra života kome se smrt ruga“, kaže ova beogradska umetnica.

image1

Jovanka Stanojević, Prijatelj

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: