Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija forme, biće održan u petak, 05.04.2019. godine sa početkom u 09:30 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem.
Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Lekcije obuhvaćene prvim kolokvijumom:
– Izmena paradigme
– Boja u impresionizmu i neoimpresionizmu
– Teorija boje (fizička svojstva, harmonija, kontrast)
– Razumevanje kompozicije u slikarstvu rane moderne
– Elementi kompozicije
– Kompozicijska načela
– Razumevanje prostora u slikarstvu rane moderne
– Vreme u likovnom delu

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: