Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u četvrtak, 11.04.2019. godine sa početkom u 11:30 sati, u učionici FUD. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem. Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Lekcije obuhvaćene prvim kolokvijumom:
– Pojam umetnosti u evropskoj tradiciji
– Prekoračenje granica medija u umetnosti Moderne
– Prostor u likovnom delu
– Digitalne tehnologije kao sredstvo umetničkog rada
– Institucionalna teorija umetnosti
– Kategorija lepog

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: