FUD | predmet 3D-2
Predmetni nastavnik: van.prof.Uroš Fišić
Vreme održavanja po rasporedu: petkom od 9:00 do 11:00
Komunikacioni softver: Skype
Skype name nastavnika: uros.fisic
Potreban softver za predmet: AutoCad, 3DStudioMax+Vray
Vežbe se ocenjuju i poeni sa vežbi se sabiraju sa poenima ostvarenim ispitom (max 30 poena vežbe +
max 70 poena ispit)

FUD | predmet Dizajn enerijera 6
Predmetni nastavnik: van.prof.Uroš Fišić
Vreme održavanja po rasporedu: utorkom od 9:45 do 13:00
Komunikacioni softver: Skype
Skype name nastavnika: uros.fisic
Potreban softver za predmet: AutoCad
Vežbe se ocenjuju i poeni sa vežbi se sabiraju sa poenima ostvarenim ispitom (max 70 poena vežbe +
max 30 poena ispit)

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: