Uputstvo:
Poštovani studenti za sve informacije u vezi predmeta
OAS – DIZAJN NAMEŠTAJA ZA 2, 3 i 4. godinu,
MAS – DIZAJN REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
Molim vas da za koristite sledeće vidove OnLine komunikacije
1. WhatsApp – koristiti postojeće grupe koje smo do sada koristili za predmet dizajn nameštaja.
2. E-mail profesora : ajtoskizoran@gmail.com
3. U toku je formiranje direktorijuma na Googl disku preko koje će se obavljati razmena fajlova.
4. Broj profesora : 060 653 176 2
U narednom pereiodu studentima će biti poslata uputsta i zadaci u vezi gradiva u
OnLine režimu rada.
Informacija u vezi ispita:
Svi studenti koji su se prijavili za martovski ispitni rok biće im priznate prijave i naknadno će biti informisani o novom terminu i mestu za održavanje ispita.
U među vremenu poželjno je da pre izlaska na ispit pošalju svoje radove na proveru na mejl profesora.
Pozdrav Zoran Ajtoski

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: